Graduate Programs - Cologne

İŞLETME YÖNETİMİ BATI AVRUPA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
1. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Bir lisans diplomasına (Genel Not Ortalamasının en az 2,00/4,00 (50/100)) sahip olmaları,
b. Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Bölge Birliği (EFTA) ülkelerinden herhangi birinden oturma izni almış olmaları
c. Bu ülkelerden birinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmaları,
d. Giriş Sınavından (Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Köln Büro Yöneticiliği tarafından belirlenen tarih ve yerde yapılacak "Genel Kültür ve Yetenek Sınavı") 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları,
e. Yabancı Dil Sınavından (Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Köln Büro Yöneticiliği tarafından belirlenen tarih ve yerde yapılacak "Yabancı Dil Sınavı") 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME:
Başvuran adayların toplam başarı puanı; Batı Avrupa Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programına giriş sınav puanının %50 si, yabancı dil puanının %25 i ile lisans genel not ortalamasının %25 i alınarak belirlenir. Adaylar en yüksek toplam başarı puanı esas alınarak kontenjan dahilinde programa kayıt hakkı kazanır.
 
2. PROGRAM ÜCRETİ
Anadolu Üniversitesi-Köln Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu program ücreti 3750 Euro dur. Bu tutar bir defada ya da üç eşit taksit halinde de ödenebilir.
 
3. PROGRAMA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
a. Anadolu Üniversitesi-Köln Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam zorunludur. İlgili Yönetmeliğe göre, derslerin en az %70 ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.
b. Bu program süresince öğrenciler toplam 13 ders ve dönem projesinden sorumlu olacaktır. Üç dönem sürecek bu programda alınacak dersler şunlardır:
1.Dönem: 2010/2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
1-Yönetim Ekonomisi 07 Mart 2011 – 18 Mart 2011
2-Finansal Muhasebe: 21 Mart 2011 – 01 Nisan 2011
3-İşletme Yönetimi ve Örgütsel Tasarım: 02 Mayıs 2011 – 13 Mayıs 2011
4- Pazarlama Yönetimi:
5- Seçmeli Ders:
FİNAL: 16-17-18 Mayıs 2011
2. Dönem: 2011/2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi
6-Karar Alma Yöntemleri: 12 Eylül 2011 – 23 Eylül 2011
7-Finansal Yönetim: 26 Eylül 2011 – 07 Ekim 2011
8-Maliyet Yönetimi: 10 Ekim 2011 – 21 Ekim 2011
9-Liderlik Geliştirme:
10-Seçmeli Ders: 05 Aralık 2011 – 16 Aralık 2011
FİNAL: 19-20-21-22 Aralık 2011 
3. Dönem: 2011/2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
11-Stratejik Yönetim: 05 Mart 2012 – 16 Mart 2012
12-İnovasyon ve Girişimcilik: 19 Mart 2012 – 30 Mart 2012
13- Seçmeli Ders:Uluslararası Pazarlama: 19 Mart 2012 – 30 Mart 2012
Dönem Projesi
(Bunların yanında dileyen öğrencilerin, koşullarını sağlamaları halinde yukarıda yer alan derslerin yerine (toplamda dördü geçmemek üzere) Köln Üniversitesinden ders almaları da mümkündür).
c. Anadolu Üniversitesi-Köln Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen programda tüm dersler Türkiye den gelen, Anadolu Üniversitesi nin öğretim elemanlarınca yürütülecektir. Derslerin ara sınavları öğretim elemanınca ders devam ederken gerçekleştirilecek; dönem sonu sınavları (finaller) ise ayrı bir sınav haftasında, öğrencilere bildirilecek program çerçevesinde ve dönem sonunda yapılacaktır. Program çerçevesinde tüm sınavlar (ve gerekirse mazeretleri) Köln de gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kişisel programlarını buna göre ayarlamalıdır.
d. Programa kaydolmakla öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi olmakta ve Anadolu Üniversitesi nce tanınan Kütüphane, diğer (öğrenci indirimleri gibi) tüm imkanlardan yararlanma olanağına kavuşmaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine bir öğrenci kimliği verecektir.
e. Programın sonunda verilecek MBA Diploması uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır.
 
4. İLETİŞİM
Bu programın işleyişi ve derslerle ilgili olarak tüm sorular Enstitü Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Ahmet TİRYAKİ ye ve Anadolu Üniversitesi Köln Büro Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Atilla DOĞAN a sorulabilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır. Telefonla ulaşmak isteyenler için telefon numaraları şöyledir:
- Sosyal Bilimler Enstitüsü: +90-222-3350895            
- Köln Bürosu:+49221511046