Tez teslim saatleri

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri hergün 10.00-12.00   ve  14.00-16.00  saatleri arasında teslim alınacaktır.