Üniversitemiz Araştırma Görevlilerine Hatırlatma!

Üniversitemiz Kadrosunda Görevli ve Estitümüz Programlarında Yüksek Lisans Yapan Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans Programından Mezun Olduktan Sonra Doktora Programına Kaydının Yapılabilmesi İçin ;Gerekli Olan Puanı Gösteren Yabancı Dil Belgesinin Güncel veya Sürelerinin Sona Ermemiş Olması Gerekmektedir.
 
 
Tuman AÇIKGÖZ
Enstitü Sekreteri