Yazım Kuralları Değişikliği Duyurusu

Ensititümüz lisansüstü programlarında tez ve dönem projesi yazım kuralları değişmiştir.
İlgili değişikliklere buradaki adresten ulaşabilirsiniz.