Kayıt Yenileme, Ders Seçme Bilgi Föyü

Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında kayıt yenileyecek ve ders seçecek öğrenciler için süreci açıklayan bilgi föylerine ulaşmak için tıklayınız.